Novinky

Novinky

12. 2. 2020
Certifikace svařování – Začátkem února naše společnost prošla auditem a získala certifikace pro "Svařování dílců ocelových konstrukcí a výroba palet pro automobilový průmysl dle ČSN EN ISO 3834-2:2016" a certifikací "Návrh, výroba, povrchová úprava, mechanické spoje a montáž ocelových konstrukcí dle ČSN EN ISO 1090-2:2019 třídy provedení EXC2".

O nás

O nás

Svou již více než 23-letou historii zahájila naše společnost v roce 1991, kdy začala pod názvem Helmut RICHTER – meriman podnikat v oblasti speciální kovovýroby a zámečnictví. Zabývala se též opravami dopravní techniky. V roce 1992 došlo k rozšíření činnosti o opravy čerpací techniky.

Rokem 1995 započala dlouhodobá spolupráce naší společnosti s firmou Bohemia Optik (dnes Docter Optics s.r.o.), které jsme zabezpečovali servis pro její výrobu. Ten spočíval ve zhotovování přípravků pro tuto výrobu, dále v produkci náhradních dílů a poskytování jiných servisních služeb dle potřeb našeho zákazníka.

Zlomovým rokem pro růst a další rozvoj společnosti se stal rok 2000. Zahájili jsme výrobní kooperaci s německým partnerem ze skupiny Scherdel, která se zaměřuje na produkci pružinových výrobků pro automobilový průmysl a další průmyslová odvětví. Tato spolupráce si vyžádala rozšíření výrobních prostor a výrazné zvýšení počtu zaměstnanců.

Naše společnost prokázala své schopnosti vyhovět potřebám svých zákazníků také při vývoji a výrobě svařovacích přípravků a polohovadel a jiných speciálních zařízení.

Rozvoj firmy s rostoucím objemem výroby a zvyšujícím se počtem zákazníků vyvrcholil změnou její právní subjektivity. K 1.7.2003 byly veškeré aktivity společnosti Helmut RICHTER – meriman převedeny na nově založenou společnost s ručením omezeným vystupující pod názvem meriman s.r.o.

V roce 2005-2006 byla vystavěna nová výrobní hala o ploše 300m2. Tato výrobní plocha byla okamžitě využita rozšířenou výrobou.

V roce 2006 společnost zakoupila dva nové kovoobráběcí CNC stroje.

V roce 2008 jsme získali certifikát pro systém managementu dle EN ISO 9001:2000.

Začátkem roku 2016 převedla společnost meriman s.r.o. svůj výrobní program ve stávajících prostorech na novou společnost s jiným vlastníkem VELUZA s.r.o.

Společnost VELUZA s.r.o. je ryze strojírenskou výrobní společností zabývající se CNC High-Tech laserovým řezáním, laserovým svařováním, MIG/MAG svařováním, drobným obráběním, 3D konstrukcí a vývojem ocelových přepravních obalů v automobilovém průmyslu. Z přesných laserových výrobků připravujeme polotovary pro výrobu elektromotorů (rotor, stator). Dále se zabýváme 3D tiskem.

Z velké části společnost zajišťuje za pomocí svých zaměstnanců montážní práce, jako například stáčení pružin a jejich následná montáž do určených plastových celků, montáž a kontrola dveřních spínačů určených pro automobilový průmysl, balení komponent pro stavební průmysl.

Na základě dlouholeté spolupráce s dalšími partnery zajišťujeme, zpracování plechů na laserech, ohraňování, tepelné zpracování, veškeré povrchové úpravy.

Do budoucna se společnost ubírá cestou výroby za pomocí HighTech technologií.

Dovolte mi, abych poděkoval Vám všem, našim zákazníkům a obchodním partnerům.

Ing. Lubomír Veselka
majitel společnosti VELUZA s.r.o.

O nás

Výrobní možnosti

Výrobní možnosti

Společnost VELUZA s.r.o. je ryze strojírenskou výrobní společností zabývající se CNC High-Tech laserovým řezáním, laserovým svařováním, MIG/MAG svařováním, drobným obráběním, 3D konstrukcí a vývojem přepravních obalů. Z přesných laserových výrobků připravujeme polotovary pro výrobu elektromotorů (rotor, stator).

Z velké části společnost zajišťuje za pomocí svých zaměstnanců montážní práce, jako například stačení pružin a jejich následná montáž do určených plastových celků, montáž a kontrola dveřních spínačů určených pro automobilový průmysl, balení komponent pro stavební průmysl.

Dále se naše společnost zabývá opravou a generálkou vodních čerpadel a výrobou jednoúčelových výrobních zařízení dle požadavků zákazníků.

Na základě dlouholeté spolupráce s dalšími partnery zajišťujeme, zpracování plechů na laserech, ohraňování, tepelné zpracování, veškeré povrchové úpravy.

Společnost VELUZA s.r.o. disponuje těmito výrobními zařízeními a pracovišti:

Výrobní možnosti

Výrobní možnosti

Vývoj, prototypy

Vývoj, prototypy

Pro naše zákazníky realizujeme vývoj přepravních beden a jiných konstrukcí, Vyvíjíme speciální přípravky pro výrobu paketů motorů.

Součástí vývoje je zpracování budoucího produktu ve 3D a následná výrobní dokumentace, následuje výroba prototypového vzorku až po případnou sériovou výrobu.

U ocelových konstrukcí zajišťujeme konstrukční dokumentaci včetně výpočtů a autorizované statické posouzení.

Vývoj, prototypy

Vývoj, prototypy

Ukázky výrobků

Ukázky výrobků

Ukázky výrobků

Ukázky výrobků

Ukázky výrobků

Ukázky výrobků

Ukázky výrobků

Ukázky výrobků

Ukázky výrobků

Ukázky výrobků

Ukázky výrobků

Ukázky výrobků

Ukázky výrobků

Ukázky výrobků

Management kvality

Management kvality

Na veškeré činnosti, které probíhají v naší společnosti, nahlížíme v souvislostech a snažíme se hledat komplexní řešení pro optimalizaci potenciálu našeho podnikání. Neustále hledáme oblasti, kde je možné zlepšení a neustále klademe důraz na maximální efektivitu, bezpečnost a kvalitu. Certifikační značka je pro naší společnost synonymem pro kvalitu a bezpečnost a zároveň je pro nás vynikajícím marketingovým nástrojem.

Naše společnost je držitelem platných certifikátu:

  • Systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016
  • Svařování dílců ocelových konstrukcí a výroba palet pro automobilový průmysl dle ČSN EN ISO 3834-2:2016
  • Návrh, výroba, povrchová úprava, mechanické spoje a montáž ocelových konstrukcí dle ČSN EN ISO 1090-2:2019 třídy provedení EXC2

Kvalita nerozebíratelných spojů našich výrobků, ocelových konstrukcí je zkoušena vizuální nedestruktivní metodou dle ČSN EN ISO 17637.

ČSN EN 1090-2

ČSN EN ISO 3834-2:2006

ČSN EN ISO 9001:2016

Nedestruktivní zkoušení, včetně zkoušení nerozebíratelných spojů tlakových zařízení a tlakových sestav kategorií III a IV podle ustanovení směrnice 2014/68/EU dle normy ČSN EN ISO 9712:2013

EUROPEAN WELDING ENGINEER

INTERNATIONAL WELDING ENGINEER

Zákazníci

Zákazníci

Scherdel - Fortschritt aus Tradition

Benteler Automotive

Bosal

ABX

Faurecia

Baumüller

Zaměstnání

Zaměstnání

Naše společnost hledá do svých řad nové zaměstnance na pozici:

  • SVÁŘEČ (Metoda 135, zkušenosti se svařováním rovnáním ocelových konstrukcí, vícevrstvé svary – případnou nutnou kvalifikaci není problém v naší svařovací škole doplnit)

V případě zájmu pošlete strukturovaný životopis na info@veluza.cz, nebo nás kontaktujte na +420 777 007 678.

Kontakt

Kontakt

Společnost

VELUZA s.r.o.


DIČ

04680065
CZ04680065

Banka

UniCredit Bank

CZK
EUR

2112502573 / 2700
2112524924 / 2700

IBAN
SWIFT (BIC)

CZ4027000000002112524924
BACXCZPP

Spisová značka

C 36790 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

telefon
e-mail
web

Adresa závodu

Rumburská 65, 407 53 Jiříkov, Česká Republika

Pobočka

Grégrova 4832, 430 01, Chomutov, Česká Republika

Kontaktní formulář

VELUZA s.r.o.